Tahun Penawaran Geran Bil. Tajuk Penyelidikan KodSO Nama Ketua Penyelidik
2017 1 APLIKASI KUIZ INTERAKTIF KAHOOT DALAM PEMBELAJARAN DAN PERMUDAHCARAAN (P&P) KURSUS KENEGARAAN MALAYSIA DI UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 13835 Dr. Salmah binti Omar
2 CULTIVATING COMMUNICATION SKILLS THROUGH PROBLEM-BASED LEARNING (PBL): A CASE STUDY 13831 Dr. Ifa Rizad binti Mustapa
3 ENHANCING STUDENTS' CLASS PARTICIPATION THROUGH GAMIFICATION 13832 Dr. Hafizah binti Abd Mutalib
4 IMPROVE STUDENT'S RESPONSE TO LITERATURE THROUGH CRITICAL WRITING USING ONLINE COLLABORATIVE TOOL 13965 Dr. Faizahani binti Ab Rahman
5 INVESTIGATING STUDENTS' UNDERSTANDING AND ENGAGEMENT IN ORGANIZATIONAL BEHAVIOR CLASSROOM VIA VIRTUAL REALITY VIDEO 13830 Dr. Indraah a/p Kolandaisamy
6 KEBERKESANAN WEB 2.0 SEBAGAI KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DALAM KURSUS CURICULUM DESIGN, MANAGEMENT AND DEVELOPMENT (CDMD) 13966 Dr. Bidayatul Akmal binti Mustafa Kamil
7 PENGGUNAAN KAEDAH PROBLEM BASED LEARNING (PBL) BAGI KURSUS TITAS UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENYELESAIKAN MASALAH DALAM KONTEKS REALITI SEMASA BERLANDASKAN KONSEP KETAMADUNAN 13836 Dr. Nor Hanani binti Ismail
8 PROBLEM BASED LEARNING DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KURSUS KENEGARAAN MALAYSIA DI UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 13829 Prof. Madya Dr. Mohamed Ali bin Haniffa
9 TEKNOLOGI GAMIFIKASI: IMPAK KEPADA MOTIVASI DAN PRESTASI PELAJAR SERTA HASIL PEMBELAJARAN KURSUS 13833 Prof. Madya Ts. Dr. Fadhilah Bt Mat Yamin
10 THE EFFECTIVENESS OF T-P-S IN ENHANCING MANAGEMENT FOUNDATION STUDENTS' ORAL PRESENTATION SKILL IN CRITICAL THINKING SUBJECT 13828 Ts. Dr. Mohan a/l Rathakrishnan
11 THE USE OF GAMIFICATION IN BUSINESS ACCOUNTING COURSE: AN APPROACH IN ACCOUNTING TEACHING AND LEARNING 13834 Dr. Khairina binti Rosli
12 USING PADLET TO MONITOR FREE-RIDER IN GROUP COLLABORATIVE ASSIGNMENTS IN A LARGE CLASSROOM SIZE 13964 Iskandar B Adon